VK1000-EX

VK1000-EX on punnitusjärjestelmä kaivinkoneisiin. Laitteisto mittaa kauhassa olevan kuorman painon automaattisesti puomin nostoliikkeen aikana. Perusversiossa on samat muistitoiminnot kuin pyöräkuormaajamallissa mutta varsinainen punnituselektroniikka on täysin uusi ja hyvin suorituskykyisellä keskusyksiköllä varustettu. Punnitus perustuu tuttuun tapaan nostosylinterien paineeseen ja puomiston asentoon, jota järjestelmä mittaa puomeihin kiinnitetyillä kulma-antureilla. Anturit eivät tarvitse mekaanista yhteyttä puomiston niveliin, ne toimivat inertiaperiaatteella (ns. inertiamittausyksikkö (IMU)).

Tärkeimpiä perusominaisuuksia mm.:

  • Nostoliikkeen aikana tapahtuva automattinen punnitus

  • Punnitus on mahdollista tarvittaessa kaikkialla puomiston liikeradan alueilla

  • Punnituskorkeutta voidaan muuttaa työtilanteen mukaan

  • Peruskoneen kallistuman ja käännön kompensointi

Järjestelmä koostuu pääosin seuraavista komponenteista:

  • Näyttö

  • Keskusyksikkö

  • Nostopuomin anturi

  • Kauhanvarren anturi

  • Paineanturit

Näyttö, keskusyksikkö ja anturit kytketään toisiinsa Can-väylällä, jolloin yksiköiden välillä tarvitaan vain neljä johdinta. Yksinkertainen johdotus sekä antureiden ja komponenttien helppo ja luja kiinnitys nopeuttavat asennusta ja parantavat toimintavarmuutta.