Valmet 845 -hakkuukoneen uusi hydrauliikka ja ohjausjärjestelmä

Syksyllä 2012 käynnistetyn projektin tavoitteena on rakentaa Valmet 845 -hakkuukone, jossa käytetään uusinta tekniikkaa. Koneeseen uusitaan täydellisesti sekä hydrauliikka että ohjausjärjestelmä. Myös koneen nosturi ja hakkuupää kunnostetaan perusteellisesti.

Hydrauliikka

Koneeseen asennetaan säätyvätilavuuksiset hydraulipumput ja kuormantunteva suuntaventtiilistö. Lisäksi koneeseen valmistetaan ja asennetaan uusi hydrauliöljysäiliö. Tavoitteena on parantaa koneen hyötysuhdetta ja tehokkuutta. Myös koneen käyttömukavuus ja ohjauksen tarkkuus paranevat merkittävästi tämän seurauksena.

Ohjausjärjestelmä

Ohjausjärjestelmä koostuu ohjaamon näyttöyksiköstä, kuljettajan ohjaimista, suuntaventtiiliohjaimista, moottorinohjaimesta, hydraulipumppujen ohjausyksiköstä sekä antureista. Ohjausjärjestelmän tiedonsiirto tapahtuu CAN-väylän kautta.

Suuntaventtiiliohjaimet ovat yrityksen aikaisempaa tuotantoa. Suuntaventtiiliohjain perustuu askelmoottoriin ja integroituun ohjauselektroniikkaan. Suuntaventtiiliohjaimien ansiosta koneen suuntaventtiilistössä ei tarvita esiohjaushydrauliikkaa lainkaan, vaan karan asemaa ohjataan suoraan askelmoottorin avulla. Näin karan asemointi on erittäin tarkka. Suuntaventtiiliohjaimet ovat yhdistettynä CAN-väylään.

Hydraulipumppujen ohjausyksikkö ohjaa koneen kahta säätötilavuuspumppua antamaan oikean painetason hydrauliikalle kaikkiin käyttötilanteisiin nopeasti ja tarkasti. Ohjausyksikkö valvoo myös dieselmoottorin kierroslukua ja rajoittaa tarvittaessa pumppujen ottamaa tehoa estäen näin dieselmoottorin kuormittumisen annettua raja-arvoa suuremmaksi. Käytännössä tämä näkyy liikkeiden hidastumisena, mikäli dieselmoottorin teho ei riitä tiettyyn käyttötilanteeseen.

Projektin aikataulu

Kone hankittiin yritykselle syksyllä 2012. Talvella ja keväällä 2013 kunnostettiin hakkuupää ja suunniteltiin koneen hydrauliikkaa. Kesällä 2013 aloitettiin koneen hydrauliikan ja sähköjen purku. Samalla suunniteltiin pumppujen ohjausyksikköä ja ohjausjärjestelmän toimintaa. Kesän aikana kunnostettiin myös nosturi. Syksyn ja talven 2013 sekä kevään 2014 aikana rakennettiin uusi hydrauliikkajärjestelmä ja asennettiin ohjausjärjestelmä. Keväällä 2014 testataan ohjausjärjestelmää. Kone valmistuu ensimmäiseen testiajoon työmaalla kesällä 2014.

Videot


Sähköiset suuntaventtilin ohjaimet kaivinkoneessa

Hakkuukone työssä 2015

Hakkuukone työssä 2017