MikroSys

Suunnittelemme ja valmistamme koneiden ja laitteiden elektronisia ohjaus- ja mittausjärjestelmiä, joilla parannetaan niiden käytettävyyttä ja tehokkuutta. Tehokkaat koneet ja laitteet vähentävät valmistuskustannuksia ja parantavat yrityksen kilpailukykyä.

Optimaalinen ja tehokas laitekokonaisuus syntyy yhdistämällä nykyaikainen kehittynyt elektroniikka ja kohdeympäristön ja prosessin tarkka, käytännönläheinen tuntemus.